Joost LAGENDIJK : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : GroenLinks (Madalmaad)

Esimees 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Türgi ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kagu-Euroopa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Kagu-Euroopaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
 • 17-01-2002 / 25-02-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 26-02-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the need to improve the human rights situation of the Kurdish population of Syria EN  
- P5_DCL(2003)0018 - Kehtivuse kaotanud  
André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON  
Algatatud : 22-09-2003
Tähtaeg : 22-12-2003
Allakirjutanute arv : 51 - 22-12-2003
Kirjalik deklaratsioon: on national missile defence EN  
- P5_DCL(2001)0007 - Kehtivuse kaotanud  
André BRIE , Pernille FRAHM , Joost LAGENDIJK , Maj Britt THEORIN , Jan Marinus WIERSMA  
Algatatud : 14-05-2001
Tähtaeg : 14-08-2001
Allakirjutanute arv : 73 - 14-08-2001