Kateřina KONEČNÁ : Variraportöörina esitatud arvamus 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2020)641160 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2020)641162 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2020)641164 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ENVI_AD(2020)641166 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- ENVI_AD(2020)641168 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Kontakt