Karmelo LANDA MENDIBE : Kolmas ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 06-09-1990 / 18-07-1994 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 06-09-1990 / 18-07-1994 : Herri Batasuna (Hispaania)

Liikmed 

  • 14-09-1990 / 14-01-1992 : Regionaalpoliitika ja –planeerimise komitee
  • 19-11-1990 / 14-01-1992 : Ühenduse ja Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatsioon EÜ-Malta parlamentaarses ühiskomitees
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Majandus-, rahandus- ja tööstuspoliitikakomitee
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatsioon EÜ-Malta parlamentaarses ühiskomitees
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatsioon EL-Malta parlamentaarses ühiskomitees