Genowefa GRABOWSKA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socjaldemokracja Polska (Poola)

Kvestor 

 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlament
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Kvestorid
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 29-08-2004 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 29-09-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lastejalatsite Euroopa standardid  
- P6_DCL(2009)0032 - Kehtivuse kaotanud  
Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI  
Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 55 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Viisatasude vähendamine Valgevene kodanikele  
- P6_DCL(2008)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Genowefa GRABOWSKA , Justas Vincas PALECKIS , Hannes SWOBODA  
Algatatud : 30-01-2008
Tähtaeg : 08-05-2008
Allakirjutanute arv : 161 - 08-05-2008
Kirjalik deklaratsioon: Laste nõustamistelefonid Euroopas  
- P6_DCL(2005)0050 - Vastu võetud  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Algatatud : 26-09-2005
Tähtaeg : 26-12-2005
Vastu võetud (kuupäev) : 17-01-2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0009
Allakirjutanute arv : 394 - 26-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.