Panayiotis DEMETRIOU : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 22-07-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 23-07-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Dimokratikos Synagermos (Küpros)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 07-09-2006 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 06-09-2006 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 29-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu kodakondsusega seotud probleemid ja tulevikuväljavaated  
- AFCO_AD(2009)415126 -  
-
AFCO 
ARVAMUS Roheline raamat kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine  
- LIBE_AD(2007)388581 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ameerika Ühendriikide viisanõude kaotamine Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele  
- P6_DCL(2009)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Dushana ZDRAVKOVA , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Panayiotis DEMETRIOU , Stavros LAMBRINIDIS  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 71 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Ameerika ametiasutuste keeldumine anda viisasid kinnipeetavate perekondadele  
- P6_DCL(2006)0089 - Kehtivuse kaotanud  
Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Algatatud : 11-12-2006
Tähtaeg : 29-03-2007
Allakirjutanute arv : 187 - 29-03-2007
Kirjalik deklaratsioon: Usulise pärandi kaitsmine ja säilitamine Küprose põhjaosas  
- P6_DCL(2006)0021 - Vastu võetud  
Iles BRAGHETTO , Panayiotis DEMETRIOU  
Algatatud : 03-04-2006
Tähtaeg : 06-07-2006
Vastu võetud (kuupäev) : 05-09-2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0335
Allakirjutanute arv : 403 - 06-07-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.