Richard FALBR : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tšehhi)

Aseesimees 

 • 06-02-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-09-2009 / 11-09-2012 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 12-09-2012 / 05-02-2013 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 18-05-2010 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Õigus kultuurile kui ELi kodanike põhiõigus  
- P7_DCL(2014)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 133 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Finantsteenuste tarbijate kaitse liigkasuvõtmise eest  
- P7_DCL(2013)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 78 - 08-01-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon