Toomas Hendrik ILVES : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 08-10-2006 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 08-10-2006 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Eesti)

Aseesimees 

  • 22-07-2004 / 08-10-2006 : Välisasjade komisjon

Liikmed 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Välisasjade komisjon
  • 15-09-2004 / 08-10-2006 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2006 / 08-10-2006 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon

Asendusliige 

  • 21-07-2004 / 08-10-2006 : Eelarvekomisjon
  • 15-09-2004 / 08-10-2006 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 29-09-2004 / 08-10-2006 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: 17. september 1939  
- P6_DCL(2004)0039 - Kehtivuse kaotanud  
Bronisław GEREMEK , Valdis DOMBROVSKIS , Toomas Hendrik ILVES , Vytautas LANDSBERGIS  
Algatatud : 24-09-2004
Tähtaeg : 24-12-2004
Allakirjutanute arv : 86 - 24-12-2004

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.