John ATTARD-MONTALTO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Aseesimees 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa päeva kehtestamine Euroopa poolse koloniseerimise ja koloniaalorjuse ohvrite mälestamiseks  
- P7_DCL(2013)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 116 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: vastavalt kodukorra artiklile 123 Programmi „Male koolis” kasutuselevõtt Euroopa Liidu haridussüsteemides  
- P7_DCL(2011)0050 - Vastu võetud  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 15-03-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0097
Allakirjutanute arv : 415 - 15-03-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon