Marcin LIBICKI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Esimees 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Petitsioonikomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 28-10-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Õiguskomisjon
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

OPINION Financial Statement for the exercice 2003 - European Monitoring Centre on racism and xenophobia (Eumc) EN  
- PETI_AD(2005)359889 -  
-
PETI 
ARVAMUS Teema: Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu  
- PETI_AD(2004)349787 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Gdanski laevatehase tulevik  
- P6_DCL(2007)0081 - Kehtivuse kaotanud  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Algatatud : 24-09-2007
Tähtaeg : 24-12-2007
Allakirjutanute arv : 77 - 03-01-2008
Kirjalik deklaratsioon: inimõiguste rikkumise kohta Valgevenes  
- P6_DCL(2004)0036 - Kehtivuse kaotanud  
Konrad SZYMAŃSKI , Marcin LIBICKI , Vytautas LANDSBERGIS , Anna ZÁBORSKÁ , László SURJÁN  
Algatatud : 29-07-2004
Tähtaeg : 29-10-2004
Allakirjutanute arv : 60 - 29-10-2004

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.