Maciej Marian GIERTYCH : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Juhatuse esimees
 • 15-12-2005 / 13-07-2009 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liga Polskich Rodzin (Poola)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-09-2004 / 14-12-2005 : Inimõiguste allkomisjon
 • 18-11-2004 / 14-12-2005 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Nõudmine nõukogule ja komisjonile lõpetada Põhja-Euroopa gaasijuhtme ehitus keskkonnakatastroofi ohu tõttu  
- P6_DCL(2006)0055 - Kehtivuse kaotanud  
Maciej Marian GIERTYCH  
Algatatud : 11-07-2006
Tähtaeg : 11-11-2006
Allakirjutanute arv : 23 - 11-11-2006
Kirjalik deklaratsioon: Bukarestis asuva katoliikliku katedraali kaitsmine ja säilitamine  
- P6_DCL(2006)0052 - Kehtivuse kaotanud  
Maciej Marian GIERTYCH  
Algatatud : 03-07-2006
Tähtaeg : 03-11-2006
Allakirjutanute arv : 30 - 03-11-2006
Kirjalik deklaratsioon: Üleskutse kõikidele riikidele avada Teise maailmasõja arhiivid  
- P6_DCL(2006)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Maciej Marian GIERTYCH  
Algatatud : 06-03-2006
Tähtaeg : 06-06-2006
Allakirjutanute arv : 32 - 06-06-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.