• Liam   AYLWARD  

Liam AYLWARD : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine  
- P7_DCL(2011)0051 - Kehtivuse kaotanud  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 15-03-2012