• Marian   HARKIN  

Marian HARKIN : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2019)629764 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta  
- EMPL_AD(2019)629765 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- EMPL_AD(2019)629766 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid  
- EMPL_AD(2018)606170 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta  
- EMPL_AD(2017)592095 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2017)592089 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- EMPL_AD(2017)592088 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2017)592091 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2017)592092 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2017)592094 -  
-
EMPL 
ARVAMUS soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega  
- EMPL_AD(2015)546672 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2015)541518 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2015)541514 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2015)541515 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2015)541516 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- EMPL_AD(2015)541520 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli osas  
- EMPL_AD(2015)541521 -  
-
EMPL