Jim HIGGINS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 24-02-2010 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 25-02-2010 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Iirimaa)

Kvestor 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kvestorid
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestorid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon  
- PECH_AD(2013)501992 -  
-
PECH 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta  
- TRAN_AD(2011)458815 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Õigus kultuurile kui ELi kodanike põhiõigus  
- P7_DCL(2014)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 133 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine  
- P7_DCL(2012)0011 - Vastu võetud  
Antigoni PAPADOPOULOU , João FERREIRA , Jim HIGGINS , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 14-06-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0266
Allakirjutanute arv : 395 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: Määrus tööstuslikult toodetud transrasvhapete sisalduse piiramiseks toiduainetes  
- P7_DCL(2010)0030 - Kehtivuse kaotanud  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 228 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon