Richard ASHWORTH : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 31-03-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)
 • 01-04-2019 / 01-07-2019 : Change UK – The Independent Group (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Eelarvekomisjon
 • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 20-03-2018 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 
ARVAMUS palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta  
- AGRI_AD(2017)592126 -  
-
AGRI 
ARVAMUS võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Olukord Ungaris (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly.
Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people.
Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is.
Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them.
Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law.
Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together.
Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian government have been distancing themselves from these values.
The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government, in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: toidu raiskamise kohta  
- P8_DCL(2015)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 179 - 17-04-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele