Hélène GOUDIN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 12-06-2007 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Liige
 • 13-06-2007 / 29-01-2008 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Juhatuse liige
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Liige
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Junilistan (Rootsi)

Aseesimees 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 14-09-2004 / 30-11-2004 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon
 • 08-10-2008 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 08-10-2007 / 05-12-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Teabe andmine ja teabeandjate kaitse  
- P6_DCL(2009)0045 - Kehtivuse kaotanud  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Algatatud : 21-04-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 21 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Kemikaali bisfenool A sisaldavate plastide kasutamise keelustamine lutipudelite tootmisel  
- P6_DCL(2008)0106 - Kehtivuse kaotanud  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Algatatud : 15-12-2008
Tähtaeg : 02-04-2009
Allakirjutanute arv : 92 - 02-04-2009
Kirjalik deklaratsioon: Metallist joogipurkide pandi- ja tagastussüsteemide koordineerimine Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2008)0091 - Kehtivuse kaotanud  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Algatatud : 20-10-2008
Tähtaeg : 05-02-2009
Allakirjutanute arv : 123 - 09-02-2009

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.