Benoît HAMON : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Aseesimees 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Deklareerimata töö vastase võitluse tõhustamine  
- IMCO_AD(2008)405964 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa globaliseeruvas maailmas – konkurentsivõime välispoliitilisi aspekte  
- ECON_AD(2007)384586 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Noortevastaste heliaparaatide turustamise ja kasutamise keelustamine  
- P6_DCL(2008)0040 - Kehtivuse kaotanud  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Algatatud : 07-05-2008
Tähtaeg : 09-09-2008
Allakirjutanute arv : 77 - 10-09-2008
Kirjalik deklaratsioon: Ayaan Hirsi Ali kaitsmise ülevõtmine ELi poolt  
- P6_DCL(2007)0110 - Kehtivuse kaotanud  
Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR  
Algatatud : 10-12-2007
Tähtaeg : 26-03-2008
Allakirjutanute arv : 144 - 27-03-2008
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Keskpanga volituste läbivaatamine  
- P6_DCL(2007)0058 - Kehtivuse kaotanud  
Benoît HAMON  
Algatatud : 06-06-2007
Tähtaeg : 11-10-2007
Allakirjutanute arv : 45 - 11-10-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.