Zita PLEŠTINSKÁ : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Slovakkia)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Struktuurifondide määruse rakendamine 2007 – 2013: ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste tulemused  
- FEMM_AD(2008)412290 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rasedusaegne suhkurtõbi ja ülekaalulisus  
- P6_DCL(2008)0084 - Kehtivuse kaotanud  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ  
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 22-01-2009
Allakirjutanute arv : 68 - 23-01-2009
Kirjalik deklaratsioon: Vajadus viia läbi komisjoni üksikasjalik analoogtooteid käsitlev uuring  
- P6_DCL(2008)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 04-12-2008
Allakirjutanute arv : 73 - 05-12-2008
Kirjalik deklaratsioon: Doonau, Oderi ja Elbe jõge ühendav kanal  
- P6_DCL(2008)0043 - Kehtivuse kaotanud  
Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER  
Algatatud : 07-05-2008
Tähtaeg : 09-09-2008
Allakirjutanute arv : 28 - 10-09-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.