• Anne   LAPERROUZE  

Anne LAPERROUZE : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kuues ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Energiatõhusate majapidamistoodete vähendatud käibemaksumäärad  
- P6_DCL(2008)0078 - Kehtivuse kaotanud  
Linda McAVAN , Anne LAPERROUZE , Claude TURMES , Elisa FERREIRA  
Algatatud : 22-09-2008
Tähtaeg : 15-01-2009
Allakirjutanute arv : 143 - 16-01-2009
Kirjalik deklaratsioon: Raamatu tähendus Euroopa kultuuris ning vajadus hoida raamatute väljaandmise kulud mõistlikul tasemel  
- P6_DCL(2008)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Allakirjutanute arv : 114 - 10-07-2008