Marie-Hélène AUBERT : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Prantsusmaa)

Aseesimees 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ühenduse kalalaevadele loa andmist püügiks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Üleilmastumise sotsiaalne dimensioon  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.