Patrick LOUIS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement pour la France (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 29-09-2008 / 08-10-2008 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kiire arengu faasi ja ekspluatatsioonifaasi rakendamise kohta  
- TRAN_AD(2005)349921 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud üleskutse koostada rahvusvaheline leping, millega keelustataks täielikult abort ja eutanaasia  
- P6_DCL(2005)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Algatatud : 07-03-2005
Tähtaeg : 07-06-2005
Allakirjutanute arv : 33 - 07-06-2005
Kirjalik deklaratsioon: Varssavi vabastamise 60. aastapäev  
- P6_DCL(2005)0003 - Kehtivuse kaotanud  
Maciej Marian GIERTYCH , Godfrey BLOOM , Patrick LOUIS  
Algatatud : 26-01-2005
Tähtaeg : 26-04-2005
Allakirjutanute arv : 32 - 14-04-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.