Milan HORÁČEK : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 25-01-2005 : Arengukomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 28-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses  
- AFET_AD(2009)415364 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend  
- AGRI_AD(2005)353718 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Võitlus lastekaubanduse ja -prostitutsiooniga ELi vanade ja uute liikmesriikide vahelistel sisepiiridel  
- P6_DCL(2006)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Milan HORÁČEK , Simon COVENEY , Christa PRETS  
Algatatud : 23-10-2006
Tähtaeg : 01-02-2007
Allakirjutanute arv : 160 - 01-02-2007
Kirjalik deklaratsioon: Euroopas asuvate nn uute naaberriikide Euroopa Liitu kandideerimise põhimõtteline legitiimsus  
- P6_DCL(2005)0007 - Kehtivuse kaotanud  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Milan HORÁČEK  
Algatatud : 21-02-2005
Tähtaeg : 21-05-2005
Allakirjutanute arv : 30 - 21-05-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.