Tobias PFLÜGER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Saksamaa)
 • 05-10-2006 / 10-02-2008 : Linkspartei.PDS (Saksamaa)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Saksamaa)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tšehhi Vabariiki USA raketitõrjebaasi tarbeks radarijaama paigaldamise vastu  
- P6_DCL(2007)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel STROŽ , Athanasios PAFILIS , Tobias PFLÜGER  
Algatatud : 12-02-2007
Tähtaeg : 14-05-2007
Allakirjutanute arv : 43 - 14-05-2007
Kirjalik deklaratsioon: Hiroshima ja Nagasaki pommitamise 60. aastapäeva mälestusteenistus  
- P6_DCL(2005)0031 - Kehtivuse kaotanud  
Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES  
Algatatud : 23-05-2005
Tähtaeg : 23-08-2005
Allakirjutanute arv : 79 - 23-08-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.