Jean-Luc DEHAENE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 15-05-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 15-05-2014 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgia)

Aseesimees 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
  • 25-01-2012 / 15-05-2014 : Eelarvekomisjon

Liikmed 

  • 16-09-2009 / 15-05-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
  • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
  • 16-09-2009 / 15-05-2014 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 15-05-2014 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon