Justas Vincas PALECKIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lietuvos socialdemokratų partija (Leedu)

Aseesimees 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Energiapoliitika alane koostöö ELi-väliste partneritega: strateegiline lähenemisviis kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele  
- AFET_AD(2012)483751 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm  
- AFET_AD(2013)519586 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava  
- ENVI_AD(2012)480861 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Toidujäätmed  
- P7_DCL(2011)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Paolo DE CASTRO , Salvatore CARONNA , Michel DANTIN , Martin HÄUSLING , Justas Vincas PALECKIS  
Algatatud : 06-06-2011
Tähtaeg : 06-10-2011
Allakirjutanute arv : 139 - 06-10-2011
Kirjalik deklaratsioon: Tuumaelektrijaamade ohutus Euroopa Liidu naaberriikides  
- P7_DCL(2011)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Leonidas DONSKIS , Zigmantas BALČYTIS , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Justas Vincas PALECKIS  
Algatatud : 09-05-2011
Tähtaeg : 15-09-2011
Allakirjutanute arv : 64 - 16-09-2011
Kirjalik deklaratsioon: Transpordivõrkude rajamine isoleeritud piirkondades  
- P7_DCL(2010)0092 - Kehtivuse kaotanud  
Zigmantas BALČYTIS , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ivars GODMANIS , Bogusław LIBERADZKI , Justas Vincas PALECKIS  
Algatatud : 22-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Allakirjutanute arv : 46 - 10-03-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon