Alain HUTCHINSON : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 22-06-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 22-06-2009 : Parti Socialiste (Belgia)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 22-06-2009 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 03-09-2007 / 22-06-2009 : Arengukomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 04-10-2006 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 25-01-2007 / 22-06-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 22-06-2009 : Inimõiguste allkomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Rahvusvahelise terrorismi vastase võitluse välismõõde  
- DEVE_AD(2006)378603 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Seosed seadusliku ja ebaseadusliku sisserände ja ümberasujate lõimimise vahel  
- DEVE_AD(2005)350243 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lemmikloomade ja hulkuvate loomade heaolu  
- P6_DCL(2009)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 294 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Natsisümbolite ja natsisümboolikaga esemete tootmise, müügi ja levitamise keeld Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2009)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 149 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Noortevastaste heliaparaatide turustamise ja kasutamise keelustamine  
- P6_DCL(2008)0040 - Kehtivuse kaotanud  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Algatatud : 07-05-2008
Tähtaeg : 09-09-2008
Allakirjutanute arv : 77 - 10-09-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.