• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: nõude kohta, et üleeuroopaline transpordivõrk peab soodustama piirkondade juurdepääsetavust  
- P8_DCL(2016)0129 - Kehtivuse kaotanud  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 106 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta toetada ja soodustada noorte tööalast konkurentsivõimet Euroopa – Vahemere piirkonnas  
- P8_DCL(2016)0116 - Kehtivuse kaotanud  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 88 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: välismaal töötavate vanemate päritoluriikidesse maha jäetud laste kohta  
- P8_DCL(2016)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 59 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa demograafilise tuleviku ning elanike vananemise ja rahvaarvu vähenemise probleemi kohta  
- P8_DCL(2015)0003 - Kehtivuse kaotanud  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 109 - 17-04-2015