Mojca DRČAR MURKO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberalna Demokracija Slovenije (Sloveenia)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus põllumajandusloomade kaitset käsitleva direktiivi parema järelevalve ja jõustamise järele, eelkõige seoses hanede kitkumisega  
- P6_DCL(2009)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 53 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Esikloomalised teaduslikes katsetes  
- P6_DCL(2007)0040 - Vastu võetud  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Algatatud : 23-04-2007
Tähtaeg : 06-09-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 25-09-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0407
Allakirjutanute arv : 432 - 06-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Hõõglampide müügi keelustamine Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2007)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM  
Algatatud : 12-03-2007
Tähtaeg : 12-06-2007
Allakirjutanute arv : 193 - 12-06-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.