Ville ITÄLÄ : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Kansallinen Kokoomus (Soome)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega  
- TRAN_AD(2012)474004 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2011)454410 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2011)454409 -  
-
TRAN 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon