Dariusz Maciej GRABOWSKI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Liige
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 04-06-2007 : Liga Polskich Rodzin (Poola)
 • 05-06-2007 / 13-07-2009 : - (Poola)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Helisalvestiste suhtes kohaldatava käibemaksu alandamine  
- P6_DCL(2009)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Tadeusz ZWIEFKA  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 15 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Sclerosis multiplexi põdevate inimeste diskrimineerimine pärast 2004. aastat liitunud uutes liikmesriikides  
- P6_DCL(2008)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK  
Algatatud : 30-01-2008
Tähtaeg : 22-05-2008
Allakirjutanute arv : 315 - 22-05-2008
Kirjalik deklaratsioon: Ukraina natsionalistide poolt toime pandud poolakate massimõrva tunnistamine genotsiidina  
- P6_DCL(2007)0092 - Kehtivuse kaotanud  
Bogusław ROGALSKI , Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI , Dariusz Maciej GRABOWSKI , Witold TOMCZAK  
Algatatud : 24-10-2007
Tähtaeg : 07-02-2008
Allakirjutanute arv : 38 - 31-01-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.