Bogdan PĘK : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Liige
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 24-01-2006 : Liga Polskich Rodzin (Poola)
 • 25-01-2006 / 05-11-2008 : - (Poola)
 • 06-11-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Poola)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 18-11-2004 / 15-12-2005 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Sunnitöölaagrid Itaalias  
- P6_DCL(2006)0078 - Kehtivuse kaotanud  
Bogusław ROGALSKI , Bogdan PĘK , Ryszard CZARNECKI  
Algatatud : 23-10-2006
Tähtaeg : 01-02-2007
Allakirjutanute arv : 18 - 01-02-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.