David HAMMERSTEIN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Los Verdes (Hispaania)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)  
- PETI_AD(2009)415159 -  
-
PETI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mänguasjade ohutuse kohta  
- ITRE_AD(2008)409475 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Roheline raamat laevade parema lammutamise kohta  
- ITRE_AD(2008)402515 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lemmikloomade ja hulkuvate loomade heaolu  
- P6_DCL(2009)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 294 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Säästlik veetarbimine  
- P6_DCL(2007)0045 - Kehtivuse kaotanud  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Algatatud : 23-04-2007
Tähtaeg : 06-09-2007
Allakirjutanute arv : 230 - 06-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Hulkuvate loomade heaolu ELi liikmesriikides, ELi läbirääkijariikides ja teistes Euroopa riikides  
- P6_DCL(2006)0031 - Kehtivuse kaotanud  
Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , David HAMMERSTEIN , Robert EVANS  
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 81 - 26-07-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.