Jana HYBÁŠKOVÁ : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 30-09-2004 : SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté (Tšehhi)
 • 01-10-2004 / 06-05-2009 : Evropští demokraté (Tšehhi)
 • 07-05-2009 / 13-07-2009 : Evropská demokratická strana (Tšehhi)

Esimees 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Eelarvekomisjon
 • 21-07-2004 / 04-09-2005 : Arengukomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 21-02-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 05-09-2005 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 13-03-2006 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Naiste olukord relvastatud konfliktides ning nende roll konfliktijärgsete riikide ülesehitus- ja demokratiseerimisprotsessis  
- AFET_AD(2006)370244 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Üleskutse liikmesriikidele lisada Hezbollah ELi koostatavasse terroriorganisatsioonide nimekirja  
- P6_DCL(2008)0057 - Kehtivuse kaotanud  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 16-06-2008
Tähtaeg : 23-10-2008
Allakirjutanute arv : 78 - 23-10-2008
Kirjalik deklaratsioon: Hiljuti toimunud alaealiste hukkamised Iraani ametivõimude poolt  
- P6_DCL(2006)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Jana HYBÁŠKOVÁ , Paulo CASACA , Elizabeth LYNNE , Willy MEYER , Mogens CAMRE  
Algatatud : 01-02-2006
Tähtaeg : 01-05-2006
Allakirjutanute arv : 106 - 01-05-2006
Kirjalik deklaratsioon: Iisraeli taandumine Gaza sektorist  
- P6_DCL(2005)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Charles TANNOCK , Jana HYBÁŠKOVÁ , Marek SIWIEC , André BRIE , Frédérique RIES  
Algatatud : 28-09-2005
Tähtaeg : 28-12-2005
Allakirjutanute arv : 148 - 28-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.