Mieczysław Edmund JANOWSKI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Lennujaamade läbilaskevõime ja maapealne käitlus – tõhusama poliitika suunas  
- REGI_AD(2007)388678 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008–2012  
- REGI_AD(2007)386349 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Terroristid, kelle tegevus lähtub Pakistani territooriumilt  
- P6_DCL(2008)0102 - Kehtivuse kaotanud  
Mieczysław Edmund JANOWSKI , Wiesław Stefan KUC  
Algatatud : 03-12-2008
Tähtaeg : 26-03-2009
Allakirjutanute arv : 17 - 27-03-2009
Kirjalik deklaratsioon: 2011. aasta kuulutamine Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks  
- P6_DCL(2008)0030 - Vastu võetud  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 02-09-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0389
Allakirjutanute arv : 454 - 10-07-2008
Kirjalik deklaratsioon: Vajadus hoida ära „pedofiilide partei” tekkimine Hollandis ning takistada selletaoliste organisatsioonide levimist Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2006)0057 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Adriana POLI BORTONE , Wojciech ROSZKOWSKI , Mieczysław Edmund JANOWSKI  
Algatatud : 04-09-2006
Tähtaeg : 04-12-2006
Allakirjutanute arv : 94 - 04-12-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.