Bronisław GEREMEK : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2008 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 14-06-2005 : Unia Wolnosci (Poola)
 • 15-06-2005 / 13-07-2008 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Poola)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2008 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 23-10-2006 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 24-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2008 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine  
- P6_DCL(2008)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Algatatud : 19-05-2008
Tähtaeg : 25-09-2008
Allakirjutanute arv : 154 - 25-09-2008
Kirjalik deklaratsioon: Sclerosis multiplexi põdevate inimeste diskrimineerimine pärast 2004. aastat liitunud uutes liikmesriikides  
- P6_DCL(2008)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK  
Algatatud : 30-01-2008
Tähtaeg : 22-05-2008
Allakirjutanute arv : 315 - 22-05-2008
Kirjalik deklaratsioon: Ühine välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika liit  
- P6_DCL(2007)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Algatatud : 31-01-2007
Tähtaeg : 30-04-2007
Allakirjutanute arv : 279 - 30-04-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.