Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 12-12-2005 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 13-12-2005 / 13-07-2009 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 10-09-2007 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Poola)
 • 11-09-2007 / 13-07-2009 : Polskie Stronnictwo Ludowe "PIAST" (Poola)

Aseesimees 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 12-12-2005 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid  
- CULT_AD(2009)416675 -  
-
CULT 
ARVAMUS Euroopa säästva turismi uued perspektiivid ja väljakutsed  
- CULT_AD(2005)355630 -  
-
CULT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Suurenenud ligipääs internetile  
- P6_DCL(2004)0056 - Kehtivuse kaotanud  
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI  
Algatatud : 13-12-2004
Tähtaeg : 13-03-2005
Allakirjutanute arv : 56 - 13-03-2005
Kirjalik deklaratsioon: Palve Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele väed Iraagist koheselt ära tuua  
- P6_DCL(2004)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI , Czesław Adam SIEKIERSKI , Zbigniew KUŹMIUK  
Algatatud : 01-12-2004
Tähtaeg : 01-03-2005
Allakirjutanute arv : 25 - 01-03-2005
Kirjalik deklaratsioon: Teise maailmasõja alguse 65. aastapäev  
- P6_DCL(2004)0038 - Kehtivuse kaotanud  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI , Zbigniew KUŹMIUK  
Algatatud : 23-09-2004
Tähtaeg : 23-12-2004
Allakirjutanute arv : 33 - 23-12-2004

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.