• Józef   PINIOR  

Józef PINIOR : Resolutsiooni ettepanek(ud) - Kuues ametiaeg 

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143