• Józef   PINIOR  

Józef PINIOR : Täiskogu aruteludes osalemine - Kuues ametiaeg 

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Birma  
- P6_CRE(2008)10-23(13.3)