Alfredo ANTONIOZZI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rõhutud vähemuste ja rahvaste vabadus  
- P7_DCL(2014)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 38 - 14-04-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon