Mike NATTRASS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 22-06-2010 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
  • 23-06-2010 / 10-12-2012 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • 11-12-2012 / 08-09-2013 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 03-11-2013 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
  • 04-11-2013 / 24-03-2014 : An Independence Party (Ühendkuningriik)
  • 25-03-2014 / 30-06-2014 : AN INDEPENDENCE FROM EUROPE (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 29-03-2012 / 15-01-2013 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

all-activities 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Nõuetele mittevastavates puurides peetavate kanade munade turustamine  
- P7_DCL(2010)0087 - Kehtivuse kaotanud  
Nicole SINCLAIRE , Mike NATTRASS  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 17-02-2011
Allakirjutanute arv : 51 - 17-02-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon