Jim ALLISTER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Ühendkuningriik)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Ühendkuningriik)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Koeravõitlus ELis  
- P6_DCL(2007)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Algatatud : 10-10-2007
Tähtaeg : 24-01-2008
Allakirjutanute arv : 117 - 17-01-2008
Kirjalik deklaratsioon: Naiste õigused Saudi Araabias  
- P6_DCL(2006)0018 - Kehtivuse kaotanud  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Algatatud : 30-03-2006
Tähtaeg : 30-06-2006
Allakirjutanute arv : 39 - 30-06-2006
Kirjalik deklaratsioon: Rahvusvahelised terroristid ("Kolumbia 3")  
- P6_DCL(2005)0047 - Kehtivuse kaotanud  
Jim ALLISTER  
Algatatud : 19-09-2005
Tähtaeg : 19-12-2005
Allakirjutanute arv : 9 - 19-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.