Tatjana ŽDANOKA : Algus 

Aseesimees 

Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks 

Kontakt