• Georgs   ANDREJEVS  

Georgs ANDREJEVS : Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI