Alexandra DOBOLYI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Ungari)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt  
- PETI_AD(2006)376335 -  
-
PETI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis paneb paika programmi Kultuur 2007 (2007–2013)  
- AFET_AD(2005)357641 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Bulgaariast pärit meditsiiniõdede ja Palestiinast pärit arsti vangistamine Liibüas  
- P6_DCL(2004)0061 - Kehtivuse kaotanud  
Geoffrey VAN ORDEN , Elmar BROK , Alexandra DOBOLYI , Alexander Graf LAMBSDORFF  
Algatatud : 15-12-2004
Tähtaeg : 15-03-2005
Allakirjutanute arv : 134 - 15-03-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.