Vittorio AGNOLETTO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Itaalia)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Kaubandussanktsioonide kasutamine ELi inimõigusmeetmetes ja –poliitikas  
- INTA_AD(2008)405985 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa maffia ohvrite mälestuse päev ning rahvusvahelistelt kuritegelikelt organisatsioonidelt konfiskeeritud vara ja raha kasutamine sotsiaalsetel eesmärkidel  
- P6_DCL(2008)0108 - Kehtivuse kaotanud  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Algatatud : 15-12-2008
Tähtaeg : 02-04-2009
Allakirjutanute arv : 220 - 02-04-2009
Kirjalik deklaratsioon: Esmase arstiabi kättesaadavaks muutmine kõigi Euroopas elavate isikute jaoks, ka juhul kui viimased rikuvad vastavasse liikmesriiki sisenemise ja liikmesriigi territooriumil viibimise reegleid  
- P6_DCL(2006)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Algatatud : 16-01-2006
Tähtaeg : 16-04-2006
Allakirjutanute arv : 89 - 16-04-2006
Kirjalik deklaratsioon: tsunami ja rahvusvahelise maksu kehtestamine  
- P6_DCL(2005)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Marie-Noëlle LIENEMANN , Glyn FORD , Caroline LUCAS , Vittorio AGNOLETTO , Harlem DÉSIR  
Algatatud : 26-01-2005
Tähtaeg : 26-04-2005
Allakirjutanute arv : 30 - 14-04-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.