Louis ALIOT : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Arengukomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Regionaalarengukomisjon
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Regionaalarengukomisjon
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS korruptsioonivastase võitluse ning CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmete kohta  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
ARVAMUS puu- ja köögiviljasektori kohta pärast 2007. aasta reformi  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
ARVAMUS piimaturu olukorra arengu ja piimasektori meetmepaketi (nn piimapakett) sätete toimimise kohta  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Horvaatias (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: hundi (Canis lupus) kaitsestaatuse kohta  
- P8_DCL(2016)0127 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 15 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: primaarsektoris töötada soovivatele noortele tehnilise erikoolituse andmise tähtsuse kohta  
- P8_DCL(2016)0121 - Kehtivuse kaotanud  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 25 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: võltsimise vastu võitlemise kohta veinitööstuses ja piiritusjookide sektoris  
- P8_DCL(2016)0120 - Kehtivuse kaotanud  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 23 - 22-02-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon