Pedro GUERREIRO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Partido Comunista Português (Portugal)

Aseesimees 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon

Liikmed 

 • 08-03-2005 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 08-03-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 18-01-2005 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 18-01-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid  
- PECH_AD(2008)400669 -  
-
PECH 
ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika  
- PECH_AD(2008)400644 -  
-
PECH 
ARVAMUS Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta  
- PECH_AD(2007)393949 -  
-
PECH 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kütusehinna fikseerimine  
- P6_DCL(2008)0054 - Kehtivuse kaotanud  
Ilda FIGUEIREDO , Pedro GUERREIRO  
Algatatud : 16-06-2008
Tähtaeg : 23-10-2008
Allakirjutanute arv : 24 - 23-10-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.