Joel HASSE FERREIRA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugal)

Liikmed 

 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-04-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

 • 13-04-2005 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 20-06-2005 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: 2011. aasta kuulutamine Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks  
- P6_DCL(2008)0030 - Vastu võetud  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 02-09-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0389
Allakirjutanute arv : 454 - 10-07-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.