• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Finantskriisi mõju ELi liikmesriikide kaitsesektorile  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE