• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 
ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, III jagu – Komisjon  
- CONT_AD(2009)427260 -  
-
CONT