Roberta Alma ANASTASE : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Vaatleja
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumeenia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumeenia)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumeenia)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Aseesimees 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon

Liikmed 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Väliskomisjon
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Väliskomisjon
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon

Asendusliige 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Inimõiguste allkomisjon
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Vaatleja 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Välisasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vägivaldsete telesaadete edastamine ajal, mil lapsed vaatavad telerit  
- P6_DCL(2008)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Algatatud : 30-01-2008
Tähtaeg : 08-05-2008
Allakirjutanute arv : 111 - 08-05-2008
Kirjalik deklaratsioon: Surmanuhtlus Valgevenes  
- P6_DCL(2007)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Algatatud : 09-07-2007
Tähtaeg : 15-11-2007
Allakirjutanute arv : 136 - 15-11-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.